Umów kurs

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych

Kurs składa się z 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, które są zgodne z obowiązującymi przepisami. Zajęcia praktyczne prowadzimy 7 dni w tygodniu w godzinach 6 – 22.

Wymagania dla kursantów

Do kursu kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

 • Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt)
 • Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii

SZKOLENIE OKRESOWE

Kurs dotyczy
 • osób, które uzyskały prawo jazdy przed 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • osób, które uzyskały prawo jazdy przed 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D
 • osób, które posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o 5 lat
Zakres kursu
 • 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.
Kurs dotyczy
 • osób, które uzyskały prawo jazdy przed 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
 • osób, które uzyskały prawo jazdy przed 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D
 • osób, które posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o 5 lat
Zakres kursu
 • 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.