Umów kurs

Kwalifikacje wstępne

Kurs składa się z 35 do 280 godzin zajęć, w które składają się z zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne prowadzimy 7 dni w tygodniu w godzinach 6 – 22.

Wymagania dla kursantów

Do kursu kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

 • przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt)
 • mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
 • posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii

KURS NA KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ

Kurs dotyczy
 • kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawo jazdy kategorii C, C+E lub D, D+E
 • kandydatów na kierowców, którzy nie uzyskali odpowiedniego wieku ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy
 • kandydatów przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E
Zakres kursu
 • 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych)
 • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym

KURS NA KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ PRZYŚPIESZONĄ

Kurs dotyczy
 • kandydatów na kierowców, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii C, C+E po 10.09.2009r. lub kategorii D, D+E po 10.08.2008 r.
 • kandydatów na kierowców, którzy chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej
 • kandydatów, którzy zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 21 roku życia
Zakres kursu
 • 140 godzin zajęć, w tym 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych)

KURS NA KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ

Kurs dotyczy
 • kandydatów na kierowców, którzy posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat
 • kandydatów na kierowców, którzy posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat
 • kandydatów, którzy posiadają prawo jazdy wydane po10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
Zakres kursu
 • 70 godzin zajęć, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;

KURS NA KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ UZUPEŁNIAJĄCĄ PRZYŚPIESZONĄ

Kurs dotyczy
 • kandydatów na kierowców, którzy posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lat
 • kandydatów na kierowców, którzy posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat
 • kandydatów, którzy posiadają prawo jazdy wydane po10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C
Zakres kursu
 • 35 godzin zajęć, w tym 33 godziny zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć praktycznych