Umów kurs

Kategoria D

Kurs składa się z 20 godzin wykładów teoretycznych oraz 60 lub 40 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne prowadzimy 7 dni w tygodniu w godzinach 6 – 22.

W cenie kursu
 • podręczniki przygotowane do nowego egzaminu państwowego!
 • egzaminy próbne w cenie kursu
 • plac manewrowy

Opis kursu

KURS KATEGORII D składa się z 20 godzin wykładów teoretycznych oraz 60 godzin zajęć praktycznych (dla posiadacza prawa jazdy kat. B) lub 20 godzin wykładów teoretycznych oraz 40 godzin zajęć praktycznych (dla posiadacza prawa jazdy kat. B i C). Dni zajęć teoretycznych ustalane są wspólnie z grupą, tak aby terminy były dogodne dla każdego uczestnika. Godziny zajęć praktycznych to 6-22 7 dni w tygodniu. Jesteśmy elastyczni i z terminami dopasowujemy się do naszych kursantów!

Jazdy odbywają się na autobusie turystyczny Autosan A1010.

Uprawnienia do kierowania

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

 • autobusem
 • zespołem pojazdów złożonym z autobusu i przyczepy lekkiej
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, także z przyczepą lekką

Posiadając kat. D oraz kat. C+E uzyskuje się uprawnienia do prowadzenia autobusu z przyczepą ciężką (czyli D+E)

Jak zostać kierowcą zawodowym

W celu uzyskania uprawnień do kierowania autobusem oraz uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej kat. D i kod 95 w prawie jazdy należy ukończyć kursy i zdać egzaminy państwowe:

 • kategorii D lub D1
 • kwalifikacji wstępnej (kurs przewozu osób do 21 lat)
 • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (powyżej 23 lat)

Profil Kandydata na Kierowcę

Obecnie każda osoba chcąca uzyskać prawo jazdy musi wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę. Niezbędne do wyrobienia profilu są:

 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 • dokument tożsamości
 • kolorowa fotografia do prawo jazdy
 • w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna

Profil należy wyrobić w swoim Wydziale Komunikacji/Starostwie ze względu na miejsce zamieszkania:

 • Łódź ul. Smugowa 26a
 • Zgierz ul. Długa 49

UWAGA!

Dla naszych kursantów organizujemy badanie lekarskie w auto-szkole.