Umów kurs

Kategoria B1

Kurs składa się z 30 godzin wykładów teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne prowadzimy 7 dni w tygodniu w godzinach 6 – 22.

W cenie kursu
  • podręczniki przygotowane do nowego egzaminu państwowego!
  • egzaminy próbne w cenie kursu
  • plac manewrowy

Opis kursu

KURS KATEGORII B1 składa się z 30 godzin wykładów teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych. Dni zajęć teoretycznych ustalane są wspólnie z grupą, tak aby terminy były dogodne dla każdego uczestnika. Godziny zajęć praktycznych to 6-22 7 dni w tygodniu. Jesteśmy elastyczni i z terminami dopasowujemy się do naszych kursantów!

Jazdy odbywają się na samochodach marki Aixam.

Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.

Wymagany wiek do rozpoczęcia kursu to 16 lat.

Profil Kandydata na Kierowcę

Obecnie każda osoba chcąca uzyskać prawo jazdy musi wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę. Niezbędne do wyrobienia profilu są:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
  • dokument tożsamości
  • kolorowa fotografia do prawo jazdy
  • w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna

Profil należy wyrobić w swoim Wydziale Komunikacji/Starostwie ze względu na miejsce zamieszkania:

  • Łódź ul. Smugowa 26a
  • Zgierz ul. Długa 49

UWAGA!

Dla naszych kursantów organizujemy badanie lekarskie w auto-szkole.