Umów kurs

Dofinansowania

W naszej Auto Szkole możecie realizować również kursu z dofinansowania z Urzędu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz funduszy unijnych

Unijne dofinansowanie dla osób 50+

DLA KOGO?
  • osoby 50+
  • pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
JAK TO DZIAŁA?
Aby otrzymać dofinansowanie wystarczy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny w każdym naszym Oddziale.

Kursy współfinansowane ze środków unijnych

O CO CHODZI?
Projek obejmuje wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.
ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
  • Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, wynosi 100 000,00 zł.
  • Maksymalna kwota na jednego pracownika to 7 500,00 zł.
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
To wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (zatrudniających do 250 pracowników).

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

O CO CHODZI?
Krajowy Fundusz Szkoleniowy to bardzo efektywna forma wspierania przedsiębiorców w całym kraju poprzez dofinansowanie szkoleń podejmowanych przez pracowników z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.
ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
  • Mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) mogą uzyskać aż 100% zwrotu kosztów szkolenia
  • Pozostali pracodawcy – 80%
  • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 12 000 zł / osobę
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Dofinansowanie z KFS przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

UWAGA:
Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę.
JAK TO DZIAŁA?
Pracodawca musi spełnić przynajmniej 1 z 3 priorytetów KFS:
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
  • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej