Prawdopodobnie jesteśmy pierwszą autoszkołą w Polsce, w której na jazdy umówisz się ON-LINE 24h

Dofinansowania

W naszej Auto Szkole możecie realizować rowniez kursu z dofinansowania z Urzędu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz funduszy unijnych

 

Unijne dofinansowanie dla osób 50+

DLA KOGO?

  • osoby 50+
  • pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Aby otrzymać dofinansowanie wystarczy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny w każdym naszym Oddziale.

ZAPRASZAMY

 

Kursy współfinansowane ze środków unijnych

O CO CHODZI?
Projek obejmuje wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa. 

ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, wynosi 100 000,00 zł.
Maksymalna kwota na jednego pracownika to 7 500,00 zł.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
To wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (zatrudniających do 250 pracowników).

 

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

O CO CHODZI?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to bardzo efektywna forma wspierania przedsiębiorców w całym kraju poprzez dofinansowanie szkoleń podejmowanych przez pracowników z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.


ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
Mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) mogą uzyskać aż 100% zwrotu kosztów szkolenia.
Pozostali pracodawcy – 80%.
Maksymalna wysokość pomocy wynosi 12 000 zł / osobę.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Dofinansowanie z KFS przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
UWAGA: Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę.

JAK TO DZIAŁA?
Pracodawca musi spełnić przynajmniej 1 z 3 priorytetów KFS:
Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.