Prawdopodobnie jesteśmy pierwszą autoszkołą w Polsce, w której na jazdy umówisz się ON-LINE 24h

Kwalifikacje

Kwalifikacje wstępne i przyspieszone

Kurs na kwalifikacje wstępną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i nie uzyskali odpowiedniego wieku ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

 • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E.

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej:

Do kursu kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

 1. Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
 2. Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 3. Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4. Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Zakres kursu na kwalifikację wstępna obejmuje:

 • 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych) ;
 • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.08.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

 • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 21 roku życia.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną obejmuje:

 • 140 godzin zajęć, w tym  130 godzin zajęć teoretycznych oraz  10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych);

 

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą dotyczy osób, które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat;
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą obejmuje:

 • 70 godzin zajęć, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;

 

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną dotyczy osób które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata;
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną obejmuje:

 • 35 godzin zajęć, w tym 33 godziny zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć praktycznych;

 

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy:

osób które uzyskały prawo jazdy przed:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o 5 lat.

Zakres szkolenia okresowego kierowców zawodowych obejmuje:

 • 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części , które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.