Prawdopodobnie jesteśmy pierwszą autoszkołą w Polsce, w której na jazdy umówisz się ON-LINE 24h

KURS KATEGORII A składa się z 30 godzin wykładów teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych. Dni zajęć teoretycznych ustalane są wspólnie z grupą, tak aby terminy były dogodne dla każdego uczestnika. Godziny zajęć praktycznych to 6-22 7 dni w tygodniu. Jesteśmy elastyczni i z terminami dopasowujemy się do naszych kursantów!

Szkolenie odbywa się na motocyklach Suzuki GLADIUS SFV 650, na których przeprowadzany jest egzamin państwowy w Ośrodku Egzaminacyjnym w Łodzi.

Plac manewrowy dla motocyklistów znajduje się przy ulicy Smutnej 28 i jest przystosowany do najnowszych wymogów egzaminacyjnych. Jest on wyposażony w czujniki prędkości i fotoradar, więc przebieg szkolenia w pełni oddaje  przebieg egzaminu państwowego.

 

W cenie kursu:

- podręczniki przygotowane do nowego egzaminu państowego!

- egzaminy próbne w cenie kursu

 

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Obecnie każda osoba chcąca uzyskać prawo jazdy musi wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę. Niezbędne do wyrobienia profilu są:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami
 • dokument tożsamości
 • kolorowa fotografia do prawo jazdy
 • w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna

Profil należy wyrobić w swoim Wydziale Komunikacji/Starostwie ze względu na miejsce zamieszkania:

Łódź ul. Smugowa 26a

Zgierz ul. Długa 49

UWAGA! Dla naszych kursantów organizujemy badanie lekarskie w auto-szkole.

Zobacz więcej

KURS KATEGORII B składa się z 30 godzin wykładów teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych. Dni zajęć teoretycznych ustalane są wspólnie z grupą, tak aby terminy były dogodne dla każdego uczestnika. Jazdy odbywają się na samochodach Hyundai i20 i Kia Rio.

 

Godziny zajęć praktycznych to 6-22 7 dni w tygodniu. Jesteśmy elastyczni i z terminami dopasowujemy się do naszych kursantów! Dodatkowo istnieje mozliwość jazd i zdawania egzaminu w Sieradzu, pomagamy w formalnościach!

-zniżki dla uczniów i studentów 50 zł

-zniżki dla 2 osób zapisujących się na kurs 50 zł

PROMOCJE ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ!!!

 

W cenie kursu:

- podręczniki przygotowane do nowego egzaminu państowego!

- egzaminy próbne w cenie kursu

 

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Obecnie każda osoba chcąca uzyskać prawo jazdy musi wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę. Niezbędne do wyrobienia profilu są:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami
 • dokument tożsamości
 • kolorowa fotografia do prawo jazdy
 • w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna

Profil należy wyrobić w swoim Wydziale Komunikacji/Starostwie ze względu na miejsce zameldowania:

Łódź ul. Smugowa 26a

Zgierz ul. Długa 49

UWAGA! Dla naszych kursantów organizujemy badanie lekarskie w auto-szkole.

Zobacz więcej

Kurs kategorii B

składa się z 30 godzin lekcyjnych wykładów i ćwiczeń. Treścią wykładów jest pełen zakres tematów związanych z przepisami ruchu drogowego, techniki prowadzenia pojazdów, czynności kontrolno-obsługowych samochodu a także zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie testów egzaminacyjnych. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych metod nuki, wspartych sprzętem audiowizualnym i komputerowym. Posiadany przez naszą auto szkołę program egzaminacyjny pozwala przygotować się do egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchy Drogowego. Ponadto wszyscy kursanci auto szkoły Driver otrzymują bezpłatnie podręcznik przygotowany do nowych kryteriów egzaminu państowego.

 

Zobacz więcej

Zającia składają się z 30 godzin zegarowych jazd, po trasach egzaminacyjnych i placu manewrowym.


Jazdy odbywaja się w Łodzi na Hyundai i20, w Sieradzu Kia Rio, model identyczny jak na egzaminie państwowym.
Szeroki wachlarz dni i godzin pracy instruktorów naszej auto szkoły (6-22, 7 dni w tygodniu) umożliwia nawet najbardziej zapracowanej i zajętej osobie znalezienie dogodnego dla siebie terminu zajęć. Wszystkie nasze auta wyposażone są w klimatyzację, co bardzo ułatwia naukę w upalne dni.

Wraz z naszymi instruktorami  można uczestniczyć równiez w doskonaleniu techniki jazdy na Torze Łódź :)

W ramach kategorii C odbywa sie 30 godzin jazd, a kategorii C+E 25 godzin jazd. Dysponujemy samochodami MAN i DAF.

 

 

Zobacz więcej

Kategoria C
Kurs dla kategorii C prowadzimy na pojazdach MAN TGL oraz DAF FL 250.

PEŁNY KURS obejmuje
- 20 godzin zajęć teoretycznych
- 30 godzin jazdy

​Szkolenie rozpocząć może osoba, która ma skończone 21 lat.

 

Nasza Auto Szkoła posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i może prowadzić szkolenia na kat C, C+E i kwalifikację z Powiatowego Urzędu Pracy. W szkoleniach moga brac udział zarónwo osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP oraz pracownicy firm, ktorzy złożą wniosek w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pomagamy wypelnić wszystkie niezbedne dokumenty do urzędu, przedstawiamy oferty szkoleniowe. Zapraszamy do naszych biur :)

Zobacz więcej

Kategoria C+E

Szkolenie prowadzimy na pojazdach MAN TGL oraz DAF FL 250 z PRZYCZEPĄ.

PEŁNY KURS:
- 25 godzin jazdy

​Szkolenie rozpocząć może osoba, która ma skończone 21 lat.

Nasza Auto Szkoła posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych i może prowadzić szkolenia na kat C, C+E i kwalifikację z Powiatowego Urzędu Pracy. W szkoleniach moga brac udział zarónwo osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP oraz pracownicy firm, ktorzy złożą wniosek w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pomagamy wypelnić wszystkie niezbedne dokumenty do urzędu, przedstawiamy oferty szkoleniowe. Zapraszamy do naszych biur :)

Zobacz więcej

Kurs na wózki widłowe widłowe składa się z części teoretycznej oraz zajęcia praktyczne na wózkach:

-spalinowych

-elektrycznych

-oraz wymiana butli

CENA KURSU TO 600 zł (z UDT)

Zobacz więcej

Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.

Wymagany wiek do rozpoczecia kursu to 16 lat.

Kurs obejmuje 30 godzin teorii i 30 godzin prkatyki na pojeździ marki Aixam.

 

Zobacz więcej

Kurs na kategorię B+E na pojeżdzie VW Transporter T5!!!

Zobacz więcej

Kwalifikacje wstępne i przyspieszone

Kurs na kwalifikacje wstępną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ lub ,,D, D+E’’ i nie uzyskali odpowiedniego wieku ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy:

 • przed ukończeniem 21 roku życia w przypadku kategorii C, C+E.

Wymagania dla kursantów przystępujących do kwalifikacji wstępnej:

Do kursu kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba:

 1. Przebywająca co najmniej 185 dni w roku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy (wymagane jest zaświadczenie potwierdzające ten fakt) lub;
 2. Mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przy czym ta osoba nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 3. Która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
 4. Posiadająca prawo jazdy dowolnej kategorii.

Zakres kursu na kwalifikację wstępna obejmuje:

 • 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych (16 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych) ;
 • zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej, które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.

Kurs na kwalifikację wstępną przyśpieszoną dotyczy:

Kandydatów na kierowców, którzy posiadają lub zamierzają uzyskać prawo jazdy kategorii ,,C, C+E’’ po 10.09.2009 r. lub kategorii ,,D, D+E’’ po 10.08.2008 r. i chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz:

 • zamierzają rozpocząć pracę na stanowisku kierowcy zawodowego po 21 roku życia.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną przyśpieszoną obejmuje:

 • 140 godzin zajęć, w tym  130 godzin zajęć teoretycznych oraz  10 godzin zajęć praktycznych (8 godzin jazdy w ruchu miejskim oraz 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych);

 

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą dotyczy osób, które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i nie ukończyły 23 lat;
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i nie ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą obejmuje:

 • 70 godzin zajęć, w tym 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym;

 

Kurs na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną dotyczy osób które:

 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu osób i ukończyły 23 lata;
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób, a chcą uzyskać uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy i ukończyły 21 lat.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które posiadają prawo jazdy wydane po:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C

Zakres kursu na kwalifikację wstępną uzupełniającą przyśpieszoną obejmuje:

 • 35 godzin zajęć, w tym 33 godziny zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć praktycznych;

 

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy:

osób które uzyskały prawo jazdy przed:

 • 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
 • 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D

Lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o 5 lat.

Zakres szkolenia okresowego kierowców zawodowych obejmuje:

 • 35 godzin zajęć teoretycznych, w tym 21 godzin zajęć z części podstawowej oraz 14 godzin zajęć z części , które są zgodne z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym.
Zobacz więcej

autoszkole Driver organizujemy również profesjonalne kursy HDS.

KURS HDS CENA PROMOCYJNA

Zobacz więcej

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

 • autobusem
 • zespołem pojazdów złożonym z autobusu
  i przyczepy lekkiej,
 • ciągikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
  także z przyczepą lekką.

  Posiadając kat. D oraz kat. CE
  uzyskuje się uprawnienia

  do prowadzenia autobusu
  z przyczepą ciężką (czyli DE)

   

Jak zostać kierowcą zawodowym:
W celu uzyskania uprawnień do kierowania autobusem
oraz uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej kat. D i kod 95 w prawie jazdy
należy ukończyć kursy i zdać egzaminy państwowe:
- kategorii D lub D1,
- kwalifikacji wstępnej (kurs przewozu osób do 21 lat),
- kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (powyżej 23 lat).

Oferujemy szkolenie na autobusach różnego typu:
kat. D - autobus turystyczny Autosan A1010.

Zakres kursu:

20 godzin teorii i 60 godzin praktyki dla posiadacza prawa jazdy kat. B;
20 godzin teorii i 40 godzin praktyki dla posiadacza prawa jazdy kat. B i C.

 

Zobacz więcej