mapa tras egzaminacyjnych


Kurs - Prawo Jazdy Kategoria B

KURS KATEGORII B składa się z 30 godzin wykładów teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych.Dni zajęć teoretycznych ustalane są wspólnie z grupą, tak aby terminy były dogodne dla każdego uczestnika. Jazdy odbywają się na SUZUKI SWIFT identycznych jak na egzaminie państwowym. Godziny zajęć praktycznych to 6-22 7 dni w tygodniu. Jesteśmy elastyczni i z terminami dopasowujemy się do naszych kursantów! Dodatkowo istnieje mozliwość jazd i zdawania egzaminu w Sieradzu, pomagamy w formalnościach!

 

CENA PODSTAWOWA KURSU TO 1300

-zniżki dla uczniów i studentów 50 zł

-zniżki dla 2 osób zapisujących się na kurs 50 zł

PROMOCJE ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ!!!

 

W cenie kursu:

- podręczniki przygotowane do nowego egzaminu państowego!

- egzaminy próbne w cenie kursu

 

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Obecnie każda osoba chcąca uzyskać prawo jazdy musi wyrobić Profil Kandydata na Kierowcę. Niezbędne do wyrobienia profilu są:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami
  • dokument tożsamości
  • kolorowa fotografia do prawo jazdy
  • w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica lub opiekuna

Profil należy wyrobić w swoim Wydziale Komunikacji/Starostwie ze względu na miejsce zameldowania:

Łódź ul. Smugowa 26a

Zgierz ul. Długa 49

UWAGA! Dla naszych kursantów organizujemy badanie lekarskie w auto-szkole.

 

 

 


Promocja